U bent hier

Hoe aansluiten?

U bent een professional in het toerisme, geïnstalleerd binnen het Nationaal Park van Mercantour en haar omtrek,

U bent geïnteresseerd om toe te treden tot de vereniging, hoe gaat dat in zijn werk?

U wilt:

Deelnemen aan het leven van een netwerk op basis van de waarden van ecotoerisme?

Bijdragen tot het scheppen van nieuwe en innovatieve toeristische aanbiedingen, rekening houdend met het behoud van de bescherming van het erfgoed?

U wilt het natuurlijke en culturele erfgoed van uw vallei delen met nieuwsgierige en betrokken bezoekers?

Zichzelf opleiden op het gebied van ecotoerisme en de kennis van het grondgebied van het nationaal park?

 

Om lid te worden van de Vereniging Mercantour Ecotoerisme, sommen we u hier de verschillende noodzakelijke stappen, ontworpen om de waarden van het netwerk te garanderen:

Stap 1 - Aanbevolen worden door een lid van de vereniging

Het netwerkleven en de wederzijdse kennis van de leden van de vereniging vormen de basis van de Vereniging. Elke kandidaat moet voorgesteld worden door een ouder lid van de Vereniging. Vervolgens dient u een motivatiebrief te versturen naar de voorzitter van de Vereniging. De kandidaat neemt kennis van de Handvest van 7 verbintenissen.

 

Stap 2 - Vergadering, diagnose en definitie van gemeenschappelijke doelstellingen op het gebied van ecotoerisme

Na ontvangst van de motivatiebrief, zal een ontmoeting gepland worden bij de kandidaat zelf, met het oog op een gemeenschappelijk engagement. Het doel van deze stap is om meer details te kennen over het voorstel van de kandidaat, zijn zwakke en sterkte punten, en ook de verbeteringsmarge die hij heeft voor zijn aanbod om zich vrijwillig op te werken in de wereld van ecotoerisme.  De ecotoeristische diagnose is gebaseerd op de criteria van het Europees Handvest voor duurzaam toerisme.

Stap 3 - Lidmaatschap en proeftijd

De Raad van Bestuur zal de kandidaat zijn aansluiting in eerste plaats goedkeuren voor een proefperiode van één jaar, waarin hij van alle diensten kan gebruik maken en zich kan investeren in het netwerk. Dat jaar moet gebruikt worden om het aanbod van de andere leden beter te leren kennen, om samen te werken op de vergaderingen over thematisch reizen en om zijn aanbod te verbeteren dankzij de gedeelde diagnoses. 

Stap 4 - Definitieve toetreding

Aan het einde van de proeftijd, zal een evaluatie plaatsvinden. Dit zal al dan niet de definitieve aansluiting goedkeuren.

Vanaf dit stadium kan het lid op zijn beurt nieuwe leden aanbrengen.

Stap 5- Aanpak van vooruitgang en vernieuwing

Elke drie jaar, wordt er met elk lid samengezeten om zijn evolutie te bespreken.

 

Presentatieboekje van de vereniging en de algemene voorwaarden van lidmaatschap

Huisreglement van de vereniging