Presentatie

Sterk gehecht aan ons grondgebied, aan de bescherming en promotie van het natuurlijke en culturele erfgoed, zijn wij betrokken bij de Ecotoerismevereniging Mercantour, een netwerk van logiesverstrekkers, landbouwers, berggidsen, ambachtslieden, kunstenaars, enz...

Nous travaillons depuis 2012 avec le Parc national du Mercantour en appliquant les principes de la Charte Européenne du Tourisme Durable dans les espaces naturels protégés afin d'assurer que le tourisme contribue au développement économique, social et environnemental équilibré de notre territoire, le Mercantour.

Wie zijn wij ?

Wij zijn allen bewoners van de valleien van de Mercantour en verenigd door gemeenschappelijke passies: de natuur en de bergen.

Als partners van het Nationaal Park Mercantour helpen wij onze bezoekers graag om onze landschappen en onze uitzonderlijke biodiversiteit te ontdekken, terwijl wij onze kennis en de duizend en één verhalen die de identiteit en het leven van onze dorpen vormen met u delen.

habitants des vallées du Mercantour

Onze missies

In de geest van het Europees Handvest voor Duurzaam Toerisme* streeft de Vereniging voor Ecotoerisme Mercantour ernaar om

  • Een netwerk van ecotoerisme-professionals in de Mercantour organiseren en uitwisselingen en samenwerking tussen ecotoerisme-professionals aanmoedigen,
  • Professionals ondersteunen bij de ontwikkeling van een ecotoeristisch aanbod en vooruitgang op het gebied van duurzaam toerisme dankzij instrumenten, gemeenschappelijke diensten en specifieke opleiding,
  • Bijdragen tot de verspreiding van kennis over het natuurlijke en culturele erfgoed onder haar leden via een nauw partnerschap met het Nationaal Park Mercantour,
  • Producten en ecotoeristische reizen ontwikkelen die de knowhow en de bijzonderheden van het grondgebied in de verf zetten,
  • De leden van het netwerk en de ontwikkelde producten promoten bij klanten die geïnteresseerd zijn in ecotoerisme.

*Het Europees handvest voor duurzaam toerisme is de methode en de referentietekst voor de uitvoering van duurzaam toerisme in beschermde gebieden in Europa, een netwerk dat vandaag meer dan 100 beschermde gebieden omvat. Voor meer informatie klik  hier

Week-end Ecotourisme Vésubie - Atelier au Verger Saint Joseph
Week-end Ecotourisme sortie géologique dans les gorges de Daluis
Week-end Ecotourisme Déjeuner gourmand … la chapelle St Gervais
Sortie pour personnes à mobilité réduite au lac d Allos
Eductour avec formation au Pôle Universitaire Séolane - Ubaye 2022
Week-end Ecotourisme - Visite culturelle Colmars-Les-Alpes
Week-end Ecotourisme - Conférence sur le site archéologique de la Tournerie - Roubion
Week-end Ecotourisme - Visite de la mine de Vallauria - Tende
Week-end Ecotourisme - Tinée Cours de cuisine - Auberge Lo Robur
Week-end Ecotourisme - Visite guidée entre Art & Arbre - Arboretum de Roure

Onze acties

In samenwerking met het Nationaal Park Mercantour voert de Vereniging voor Ecotoerisme Mercantour talrijke acties uit voor de ontwikkeling van het ecotoerisme.

Zij biedt haar leden met name :

  • een netwerkleven door de organisatie van bijeenkomsten tussen toeristische partners om elkaar te leren kennen en samen te werken
  • diverse opleidingsdagen: toeristische technieken, kennis van het natuurlijke en culturele erfgoed, talen
  • het ter beschikking stellen van bewustmakingsinstrumenten inzake erfgoed en milieu voor bezoekers
  • het opzetten van ecotoeristische vakanties en programma's van ecotoeristische activiteiten in de valleien
  • communicatie- en afzetbevorderingsacties

Brochure Association Mercantour Ecotourisme