U bent hier

Onze missies

In de geest van het Europese Handvest voor Duurzaam Toerisme *, heeft de Vereniging Mercantour Ecotoerisme de ambitie om:

  • een netwerk van professionals in het ecotoerisme voor de Mercantour te organiseren en de uitwisseling en samenwerking tussen hen te bevorderen,
  • de professionals te begeleiden in het ontwikkelen van het aanbod ecotoerisme en het domein van duurzaam toerisme te ontwikkelen met behulp van hulpprogramma's, gedeelde diensten en specifieke opleidingen,
  • bij te dragen tot de verspreiding van de kennis over het natuurlijk en cultureel erfgoed onder de leden van het nauwe partnerschap van het Nationale Park van Mercantour,
  • de producten en het reizen in ecotoerisme te ontwikkelen door de knowhow en de speciale kenmerken van het grondgebied in de verf te zetten,
  • de ontwikkelde producten en de leden van het netwerk te promoten naar de potentiële klanten voor ecotoerisme toe.

* De Europese Handvest voor Duurzaam Toerisme is de methode en de referentietekst voor de uitvoering van duurzaam toerisme in beschermde gebieden in Europa, netwerk dat vandaag bestaat uit meer dan 100 beschermde gebieden. Voor meer informatie klik hier