U bent hier

Het Nationaal Park Mercantour

Het Nationale Park van de Mercantour is niet alleen een gebied, maar ook een openbare instelling met administratief karakter, onder de voogdij van het Ministerie van Milieu.

Een nationaal park is een gebied waarvan de biologische rijkdom, de kwaliteit van het landschap, het culturele belang en het historisch bewaard gebleven karakter, een bescherming en beheer verantwoord die de duurzaamheid van dit als uitzonderlijk beschouwd stukje erfgoed garandeert.

De benaming 'Nationaal park' is wereldwijd erkend als het hoogste niveau van kwaliteit en bescherming van voortreffelijke natuurgebieden.
Het unieke karakter van het grondgebied van de Mercantour, op de grens tussen Frankrijk en Italië, in de Zuidelijke Alpen, heeft het klassement als 'Nationaal Park' op 18 augustus 1979 gerechtvaardigd.

Sinds de wet van 14 April 2006, is het park samengesteld uit een gereglementeerd centrum en een gebied van lidmaatschap.

Het hart van het park is een uitstekend gebied, waar de prioriteit bij de bescherming van omgeving, dieren en plantensoorten, landschappen en cultureel erfgoed ligt. Er gelden speciale regels.

Het grondgebied van het park is ook samengesteld uit een gebied van lidmaatschap. De gemeenten die dicht bij het centrum van het park liggen, en deel uitmaken van een optimale ruimte, hebben de mogelijkheid toe te treden tot het Handvest van het park. Het Handvestproject is opgesteld samen met de lokale instanties.

Er bestaat een echte ecologische solidariteit tussen het hart van het park, het kwetsbaar en beschermd natuurlijke juweel, en het gebied van de toetreding, waarvan de voortreffelijke plaatsen een duurzame ontwikkeling vereisen. 

Het Nationaal Park heeft voor volgende prioriteiten:

-de bescherming van de biodiversiteit, essentiële missie dat de Nationale Gemeenschap mag verwachten van een Nationaal Park; maar sinds de Wet van 2006, moet het Nationaal Park ook zijn cultureel erfgoed beschermen.

-een goed bestuur dat bedoeld is om ervoor te zorgen dat er een betere werking is van de instellingen, het versterken van de banden met de lokale spelers;

-de voortreffelijkheid van het beheer van het erfgoed en de ontvangst van het publiek, waarvan de nationale parken op dezelfde hoogte moeten staan als de symbolische dimensie die hen van andere vormen van bescherming en meer gewone natuurlijke instellingen onderscheidt.

De zetel van het Nationaal Park is gevestigd in Nice waar de administratieve en technische afdelingen samen zitten.

Om het beheer vlot te laten verlopen, is het park in zeven sectoren verdeeld, overeenstemmend met de belangrijkste valleien van het massief.  Elk van hen heeft een ploeg met technici en bewakers, voor de animatie, en de wetenschappelijke en technische activiteiten op lokaal niveau. Als u hen kruis, zullen ze u met veel plezier vertellen over de bezienswaardigheden van de natuur of ook de ongewone verhalen van de valleien.

Verbroederd sinds 10 juli 1987, hebben de Parco naturale Alpi Marittime (Ex Argentera) en het Nationaal Park Mercantour al meerdere gemeenschappelijke operaties uitgevoerd dankzij de complementariteit van hun grondgebied en hun natuurlijke erfgoed.

Klik hier voor meer info over het Natonaal Park van Mercantour